BIEKOWSKI Zbigniew

Ur. się 28 I 1938 w Janowie Podl. w rodzinie Mieczysława i Wiktorii z domu Kolenda Bieńkowskich. Rodzice prowadzili własne gospodarstwo. 17 VII 1938 został ochrzczony w kościele par. przez ks. Zygmunta Mościckiego (zob.), wikariusza par., później prof. WSD w S., ojca diecezjalnego duchowieństwa i dyr. Unii Apostolskiej Kapłanów. Sakramentu bierzmowania udzielił mu bp podl. Ignacy Świrski (zob.) 31 VIII 1947. Dzieciństwo i młodość spędził w Janowie Podl., gdzie uczęszczał do szk. podst. i lic. ogólnokształcącego. Po maturze w 1955 r. wstąpił do WSD w S. Po sześciu l. studiów filozoficzno-teologicznych 27 V 1961 w katedrze siedleckiej z rąk bp. I. Świrskiego otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Dęblinie, następnie pracował w Mokobodach, Łukowie i S. D. 1 VII 1972 otrzymał nominację na administratora par. w Starym Brusie (dekanat włodawski). Od 14 VI 1975 wykonywał obowiązki wicedziekana dekanatu włodawskiego. Kolejną posługę duszpasterska objął w par. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wodynie (dekanat domanicki w diec. siedleckiej), pocz. jako wikariusz zarządca, a od 3 V 1979 jako proboszcz. Od 28 I 1984 był dziekanem dekanatu domanickiego (diec. siedlecka). 30 VI 1984 został proboszczem par. św. Piusa V w Dęblinie. Był także wicedziekanem dekanatu ryckiego. We wszystkich par., gdzie pełnił posługę duszpasterską, cieszył się szacunkiem i uznaniem swoich parafian, którzy z bólem przyjmowali wiadomość o nominacji na kolejna placówkę. Doceniając gorliwość i dotychczasową służbę kapłańską na różnych placówkach bp Jan Mazur (zob.) 25 III 1990 mianował go kanonikiem hon. Kapituły Kolegiaty Janowskiej.

Na urząd prob. i duszpasterza par. św. Anny w B. Podl. został mianowany 22 IV 1994. W dekanacie B. Podl.-Północ kapłani wybrali go na wicedziekana, co zatwierdził bp J. Mazur dekretem z 25 V 1994 i pozostał na tym stanowisku aż do przejścia na emeryturę. W dekanacie pełnił także obowiązki dekanalnego wizytatora nauczania religii i koordynatora spraw katechetycznych - mianowany 24 VIII 1996 przez bp. Jana Wiktora Nowaka (zob.). Jego posługa od samego pocz. naznaczona była ogromną dynamiką i dobrocią. Do każdej pracy podchodził z wielkim zapałem i energią. Interesował się duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Swoją energią, pogodą ducha zarażał innych. Zawsze służył radą, uczył cierpliwości i miał wielkie serce. Rzadko ganił, za to dużo chwalił, nie prosił, ale zawsze dziękował. Będąc proboszczem par. św. Anny, przeprowadził wiele bardzo kosztownych remontów zabytkowego kościoła i jego otoczenia. Szczególne osiągnięcie to uratowanie wnętrza oraz dekoracji sztukatorskiej i malarskiej Kaplicy Radziwiłłowskiej. Za to działanie B. otrzymał ogólnopolską nagrodę Zabytek Zadbany. W 1997 r. powołał grupę charytatywną, której celem było wspieranie najuboższych. Zorganizował znaną w mieście „Niedzielę Chleba”. Wraz z parafialną grupą charytatywną rocznie rozdawał potrzebującym po kilkadziesiąt ton żywności.

Bp Zbigniew Kiernikowski 17 V 2005 przeniósł B. z grona kanoników hon. do grona kanoników gremialnych Kapituły Kolegiaty Janowskiej. Był również wielokrotnie nagradzany i odznaczany m.in. przez władze wojewódzkie, oświatowe oraz samorządowe. Otrzymał medal „Zasłużony dla oświaty”, odznaczenie Tow. Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka”, tytuł „Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska”, medal „Zasłużony dla Powiatu Bialskiego”, statuetkę Zabytek Zadbany z rąk ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie dowody uznania wobec B. podkreślają efektywność jego działań w różnych dziedzinach zaangażowania: w pracy duszpasterskiej, społ., charytatywnej, współpracy ze szkołami. W pamięci parafian zapisał się jako gorliwy duszpasterz zatroskany o najuboższych.

D. 14 XI 2007 przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem w budynkach parafii św. Anny w B. Podl. W tej par. pracował 13 lat jako prob. i jeszcze w miarę swoich sił pomagał w duszpasterstwie. Będąc na emeryturze włączył się w pomoc dla Ośrodka „Misericordia” Caritas w B. Podl. Był obecny podczas uroczystości w ośrodku, ale również w życiu codziennym podopiecznych: służył posługą sakramentalną, dobrym słowem, życzliwością i troską.

Zm. w szpitalu w B. Podl. 3 II 2011 po przebytej operacji, w maju świętowałby jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył i homilię wygłosił bp Z. Kiernikowski. Wraz z nim koncelebrowało ją ponad 200 kapłanów z diec. siedleckiej i drohiczyńskiej. Po zakończonej Mszy św. B. pożegnali: prezydent B. Podl. Andrzej Czapski, ks. prałat Zdzisław Borkowski - w imieniu kolegów kursowych, ks. prałat Andrzej Jakubowicz – imieniu bp. drohiczyńskiego, ks. kanonik Marian Daniluk - w imieniu dekanatu B. Podl.- Północ, ks. Dariusz Parafiniuk – w imieniu ośrodka „Misericordia” Caritas, ks. kan. Waldemar Izdebski – w imieniu parafian św. Anny. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział ponad 5 tys. wiernych z trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego i podl. Został pochowany na cm. par. w B. Podl.


Zacharuk K
., Ludzie Podlasia – Ks. Zbigniew Bieńkowski, „Dziennik Wschodni” 2002, nr 29; Burda E., Ksiądz Bieńkowski. Legenda B. Podl., „Dziennik Wschodni” 2014, nr 24; Lubaszewska A., Ideały trzeba zachować w sobie, „Tyg. Podlaski” 2008, nr 21; Czubak M. ks., Wszystko mi dałeś Panie, „Echo Katolickie” 2011, nr 30; Fedyk R., Przy nim najtrwardsi ateiści odzyskiwali wiarę, „Słowo Podlasia” 2011, nr 13; Furtak T., Odszedł dobry człowiek, „Tyg. Podlaski” 2011, nr 4; Wawryniuk A., Troszczył się o człowieka i Kościół, „Echo Katolickie” 2011, nr 30; Godlewski R., Uczczono pamięć Ks. Bieńkowskiego, „Słowo Podlasia” 2014, nr 39; fot. [https://echokatolickie.pl/index.php?str=100&id=3884; dostęp 25.04.2021] 

(autor Dariusz PANASIUK)