Autor mapy: dr hab. Katarzyna Maksymiuk (Instytut Historii UPH w Siedlcach)
Wsparcie techniczne: mgr Krzysztof Madej (UPH w Siedlcach)