GRODZICKA STYCZYNSKA

Ur. 31 I 1884 w Patkowie Józefów (ob. pow. łosicki), c. Arkadiusza i Józefy z Rafalskich, właścicieli maj. Chrzest odbył się w kościele par. w Niemojkach 19 III 1884. Rodzicami chrzestnymi byli: stryj Leopold Grodzicki (brat ojca Arkadiusza) i ciotka Franciszka Rafalska (siostra matki Józefy) Nauki pocz. pobierała w rodzinnym domu, a następnie na pensji Leonii Rudzkiej, przy ul. Zielnej w W. Po jej ukończeniu podjęła kształcenie w Szk. Sztuk Pięknych w W., a następnie na paryskiej Sorbonie. Jej obrazy, w okresie międzywojennym, wystawiane były m.in. w „Zachęcie”. W 1905 r. wyszła za mąż za Aleksandra Styczyńskiego. W czasie I woj. świat. wraz z mężem, wcielonym do armii carskiej, wyjechała do Rosji.  Po ukończeniu carskiej podchorążówki, A. Styczyński awansowany został na st. por. W momencie ukształtowania się, po wybuchu rewolucji bolszewickiej, I Korpusu Polskiego w Rosji, na czele z gen. Józefem Dowbor-Muśnickim, małżonkowie Styczyńscy znaleźli się w jego szeregach. W 1918 r. brali udział w walkach o Bobrujsk. W wyniku zawartego pokoju brzeskiego, bolszewicka Rosja odstąpiła zdobyty przez Polaków Bobrujsk Niemcom, a Dowbor-Muśnicki nie uzyskawszy poparcia ze strony Rady Regencyjnej został zmuszony do złożenia broni. Po tym wydarzeniu, powrócił wraz ze swoim Korpusem do Polski.

Styczyńscy na pewien czas osiedli w W., a następnie objęli w dzierżawę maj. Utaczek pod W. Po kilku l. gospodarowania przenieśli się nad morze i zamieszkali w Gdyni. Tutaj w 1935 r. zm. A. Styczyński. Po śmierci męża, Maria przeniosła się do W., gdzie przeżyła okupację.

Zm. 21 VII 1949 w B. Podl. w wieku 62 lat, nie pozostawiając potomstwa.


Dobrowolski T., Majątki Grodzickich i Kopciów w Patkowie, [w:] Dwór Podlaski. Tradycja, tożsamość, Przyszłość, red. S. Kordaczuk, S. 2014, s. 123; APL, Akta Stanu Cywilnego, par. Niemojki, akt ur. nr 19/1884; Urząd Stanu Cywilnego, B. Podl, akt zgonu nr 141/1949; Grodzicki S. J., Dzieje rodu Grodzickich h. Łada, (mps w posiadaniu autora); Izba Pamięci przy Zespole Placówek Oświatowych w Niemojkach, Teczka Dokumenty różne związane z rodziną Grodzickich.; fot. G. z m. A. Styczyńskim w mundurach „Dowborczyków”.

(autor Tomasz DOBROWOLSKI)