Ur. 27 V 1892 w Kosowie, pow. Sokołów Podl., s. Franciszka i Elżbiety z Wojtulewiczów. Ukończył Szk. Realną Konopczyńskiego i Wydz. Agronomiczny Szk. Rontalera w W. W 1914 r. jako ochotnik wstąpił w szeregi Legionu Puławskiego, następnie I Korpusu Polskiego w Rosji. Walczył z Niemcami, Austriakami i bolszewikami. Awansowany na st. ppor. 1 X 1917, na st. por. w VI 1918. Jako żołnierz WP służył w 1 pułku ułanów Krechowieckich i 9 pułku strzelców konnych. Płk Ludwik Kmicic-Skrzyński pisał w swojej opinii o G. w następujący sposób: „Przez żołnierzy i kolegów lubiany. Towarzyski. (…) Zamiłowany i dobry koniarz”.

Doskonalił swoje umiejętności poprzez kursy: oficerów żywnościowych (1924), kurs młodszych oficerów kawalerii (1929), kurs broni pancernej (1930), kurs techniczny (1933). Dalszą służbę pełnił w 2 i 4 dyonie samochodowym oraz 10 baonie pancernym, gdzie uważany był za dobrego wykładowcę, mającego dar przekazywania wiedzy. Nominację na st. rotmistrza otrzymał ze starszeństwem od 19 III 1937. W nast. r., ze względu na pogarszające się zdrowie, przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Amarantową Wstążką I Korpusu.

Będąc cywilem zamieszkał w Łodzi, zajmując się techniką samochodową, rolnictwem i hodowlą. Zmobilizowany w obliczu wojny, dostał się do niewoli sowieckiej. Jeniec Kozielska. Wywieziony z obozu 3 IV 1940 i zamordowany w Katyniu. Osierocił żonę oraz córki Annę i Wandę. Przy zwłokach zidentyfikowanych pod nr. 2126 znaleziono legitymację oficerską, dowód osobisty, wizytówki, pocztówkę. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 439 z 5 X 2007 pośmiertnie awansowany na st. mjr. WP.


„Wojskowy Przegląd Historyczny” 1995, 1-2, s. 449 – biogram autorstwa J. Snitko-Rzeszut; Szcześniak A. L., Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk, W. 1989, s. 60; Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar, W. 1991, s. 112, 593; Indeks Represjonowanych, t. I, Rozstrzelani w Katyniu. Alfabetyczny spis 4410 jeńców polskich z Kozielska rozstrzelanych w kwietniu-maju 1940, według źródeł sowieckich, polskich i niemieckich, pod red. M. Skrzyńskiej-Pławińskiej, W. 1995 s. 78; Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, oprac. zespół pod kierunkiem M. Tarczyńskiego, W. 2000, s. 182; Rybka R., Stepan K., Awanse oficerskie w WP 1935-39, Kr. 2003, s. 401; APS, Urząd Stanu Cywilnego Kosów Lacki, Urodzenia 1891 od nr 211 – 1898 do nr 147, akt 156/1892.

(autor Jacek ODZIEMCZYK)