W 2009 r. z inicjatywy i pod redakcją śp. profesora Arkadiusza Kołodziejczyka ukazał się tom I Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, któremu patronowały: Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej (obecnie Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Obie te placówki postanowiły, po zawarciu odpowiedniej umowy w 2018 r., kolejne tomy wydawać już samodzielnie. Redakcja wyłoniona przez ówczesny Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych kontynuuje zasady sformułowane przez prof. A. Kołodziejczyka we Wstępie tomu pierwszego, przede wszystkim jeśli chodzi o zakres terytorialny obejmujący „terytorium byłych województw bialskopodlaskiego i siedleckiego. Pozostawał jednak nadal rozczłonkowany administracyjnie w latach 1975-1998 powiat wołomiński, nie wiadomo było co robić z wyłonionym m.in. z południowej części powiatu garwolińskiego – powiatem ryckim. W tej sytuacji, na wniosek wielce zasłużonego regionalisty z Białej Podlaskiej, Grzegorza Michałowskiego przyjęliśmy, że terytorialne ramy Słownika sięgać będą również tych powiatów. W ten sposób dopełniła się terytorialna formuła Wschodniego Mazowsza. /…/ Słownik obejmuje zatem terytorialnie dzisiejsze powiaty: bialski (zob.), garwoliński (zob.), łosicki (zob.), łukowski (zob.), radzyński (zob.), siedlecki (zob.), sokołowski (zob.), miński (zob.), węgrowski (zob.) i wołomiński (zob.)” (t. 1, s. 11). Każdy tom ma strukturę alfabetyczną i jest wyposażony w wykaz skrótów oraz spis biogramów w dotychczas opublikowanych tomach z zaznaczeniem numeru tomu, w którym biogram ukazał się. Wewnętrzny układ biogramów i zapis bibliografii wzorujemy na Polskim Słowniku Biograficznym.

W 2022 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego UPH ukazał się tom 7. „Słownika Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza”. Po 13. latach publikację ponownie firmują Instytut Historii UPH oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.
link do: Odsłona siódma słownika | Życie Siedleckie | 15.12.2022
 

Jozef Pilatowicz z naroda miniatura
dr hab. Józef Piłatowicz (fot. A. Skums)


Kapituła Siedleckiego Towarzystwa Naukowego jednogłośnie przyznała dr. hab. Józefowi Piłatowiczowi Nagrodę Złotego Jacka za osiągnięcia naukowe - całokształt dorobku ze szczególnym uwzględnieniem wydanego w 2018 r. II tomu "Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza".

 

E-Słownik udostępniony jest na licencji Creative Commons BY-NC

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 
– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

Tekst licencji >>
Jak cytować:

Buchbinder Józef, [online] Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza [dostęp dd.mm.rrr]. Dostępny w  internecie: https://slownik-biograficzny.uph.edu.pl/slownik/55-buchbinder-jozef-1839-1909-malarz-religijny-portrecista-rysownik-ilustrator-grafik-i-restaurator-obrazow 


Jak przygotować biogram (zob.)

POLECANE:
Kozarska, E., Smyk, A. (2021). „Wygooglować” biografię –subiektywny przewodnik dla biografów pasjonatów. Historia i Świat 10, 460-468, DOI: 10.34739/his.2021.10.28


Pomoc